Quyền lực: Vì sao kẻ có người không?

Quyền lực: Vì sao kẻ có người không?

Tác giả: Jeffrey Pfeffer

Chuyên mục: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Đọc thêm