Quyền lực: Vì sao kẻ có người không?

Tác giả: Jeffrey Pfeffer

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/07/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm