Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa và quy định việc áp dụng quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa và quy định việc áp dụng quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển

Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

Chuyên mục: Chính trị - Pháp luật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản: NXB Giao Thông Vận Tải

Đọc thêm