Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa và quy định việc áp dụng quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển

Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

Thể loại: Chính trị - Pháp luật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản: NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm