Quản Trị Xúc Tiến Thương Mại Trong Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu

Quản Trị Xúc Tiến Thương Mại Trong Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu

Tác giả: An Thị Thanh Nhàn - Lục Thị Thu Hường

Chuyên mục: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm