Quản trị thương hiệu cá nhân và công ty

Quản trị thương hiệu cá nhân và công ty

Tác giả: Hubert K. Rampersad

Chuyên mục: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm