Quản trị thương hiệu cá nhân và công ty

Tác giả: Hubert K. Rampersad

Thể loại: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm