Quản trị quá trình đổi mới & sáng tạo - Các chiến lược, quy trình triển khai và lợi nhuận

Tác giả: Allan Afuah

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/02/2017

Đọc thêm