Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo

Tác giả: Ngọc Lý, Thúy Ngọc

Thể loại: Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm