Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo

Thể loại: Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản:

NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/12/2014

Sách miễn phí

Tóm tắt cuốn sách "Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Hoàn Hảo": Mô hình tham chiếu Hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR) do Hội đồng Chuỗi cung ứng phát triển từ năm 1996 với thành viên sáng lập là các công ty tư vấn hàng đầu như PRTM, AMR và hơn 700 công ty đa quốc gia, đến nay SCOR đã được phát triển lên phiên bản 9.0 (năm 2009). SCOR là hệ thống các quy trình được thiết kế từ trên xuống (top down) từ chiến lược chuỗi cung ứng đến vận hành và thực thi hoạt động SCOR không chỉ dừng ở nội bộ nước Mỹ mà đã lan rộng sang các nước châu Âu, Nhật và các nước đang phát triển ở Đông Nam Á.

Vậy mô hình SCOR là gì?

Làm thế nào để áp dụng mô hình SCOR nhằm đạt được các tiền bộ trong hoạt động của chuỗi cung ứng?

Áp dụng mô hình SCOR trong một công ty cụ thể như thế nào?

Làm thế nào để hiểu về mô hình SCOR?

Cuốn sách này sẽ cho bạn thấy cách:

- Thiết kế chiến lược, dòng nguyên liệu, dòng công việc, và dòng thông tin để tập trung vào những thay đổi đúng đắn.

- Quản lý những phân tích cơ sở cạnh tranh để xác định cơ hội cho doanh nghiệp.

- Thiết lập các thước đo chuẩn giúp quyết định sự thành công của các dự án lớn.

- Tối ưu hóa việc hoạch định  nguồn lực của doanh nghiệp

- Tối đa hóa công nghệ bạn đang sử dụng.

Mời các bạn đón đọc cuốn sách "Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Hoàn Hảo - Ngọc Lý, Thúy Ngọc"

Kết nối với Waka