Quản lý Logistics quốc tế

Tác giả: PGS. TS. Từ Sỹ Sùa

Thể loại: Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 07/07/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm