Quan hệ quyết định thành bại

Tác giả: Jerry Acuff và Wally Wood

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/07/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm