PR theo kiểu Mỹ

PR theo kiểu Mỹ

Tác giả: Robert L. Dilenschneider

Chuyên mục: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm