PR Lý Luận Và Ứng Dụng

PR Lý Luận Và Ứng Dụng

Tác giả: Đinh Thị Thúy Hằng

Chuyên mục: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm