Phong thái của bậc thầy thuyết phục

Phong thái của bậc thầy thuyết phục

Tác giả: Dave Lakhani

Chuyên mục: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm