Phong cách PR chuyên nghiệp

Phong cách PR chuyên nghiệp

Tác giả: Hoàng Xuân Phương - Nguyễn Thị Ngọc Châu

Chuyên mục: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm