Phong Cách PR Chuyên Nghiệp

Phong Cách PR Chuyên Nghiệp

Tác giả: Hoàng Xuân Phương - Nguyễn Thị Ngọc Châu

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm