Phong cách PR chuyên nghiệp

Tác giả: Hoàng Xuân Phương - Nguyễn Thị Ngọc Châu

Thể loại: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

Đọc thêm