Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Pandora

Tác giả:

Heart Under Blade

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/02/2015

Mười sáu tuổi. Tôi mở hộp quà sinh nhật - chiếc hộp Pandora cho tuổi thanh xuân ẩm ướt.

Kết nối với Waka