Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Nơi mùa xuân chưa đến

Tác giả:

Bánh Đậu

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/02/2015

Hà Nội vào xuân thật đẹp, đâu đâu cũng đào, cũng mai, cũng quất. Người đi, kẻ lại sắm tết. Nhưng có những mảnh đời chưa từng có mùa xuân...

Kết nối với Waka