Những truyện ngắn hay nhất của các tác giả trẻ

Tác giả:

Nhiều tác giả

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản:

NXB Thanh Niên

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Sách miễn phí

Trẻ trong tập truyện này có ý nói về tuổi trẻ của người viết, nhưng để những truyện ngắn trẻ mãi được với thời gian thì có khi không phải cứ trẻ là dễ có.

Tại sao? Bởi đây là một tập tuyển truyện ngắn của những người trẻ. Mà để lâu nữa thì người viết đang trẻ sẽ thêm tuổi. Thực ra, trẻ chỉ là một khái niệm tương đối, nhất là tính về tuổi tác. "Trăng bao nhiêu tuổi trăng già / Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non", câu ca dao này có thể vận cho văn chương. Trẻ trong tập truyện này có ý nói về tuổi trẻ của người viết, nhưng để những truyện ngắn trẻ mãi được với thời gian thì có khi không phải cứ trẻ là dễ có. Tuy nhiên, với trẻ của đời người, đời viết, người ta có quyền thử nghiệm, có quyền khám phá, có quyền sai và đúng, dở và hay, bởi vì trẻ là mở đầu, là sức đẩy.

Tuyển tập có sự góp mặt của các cây bút trẻ hàng đầu Việt Nam như: Nguyễn Ngọc Tư, Phan Hồn Nhiên, Nguyễn Vĩnh Nguyên, DiLi, Cấn Vân Khánh, Nguyễn Đình Tú...

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka