Những Sự Thật - Nghệ Thuật Đàm Phán

Những Sự Thật - Nghệ Thuật Đàm Phán

Tác giả: Leigh Thompson

Chuyên mục: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm