Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Những quyết định vội vàng hay con đường giữa chừng chán nản?

Tác giả:

Thái Bình Dương

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 28/01/2015

Tuổi trẻ bạn đã khi nào có những quyết định vội vàng, bồng bột, một mình một tính, không nghe ai. Có khi làm ra những quyết định khùng khùng mà chính bạn không nghĩ bạn có gan làm. Bạn như thế và tôi, tôi cũng như vậy, Bill Gates, Tim Cook, Khổng Tử... Tôi nghĩ bạn sẽ thấy một người bạn quen trong câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây.

Tôi chỉ muốn nói rằng: tuổi trẻ mà, thích thì nhích thôi, biết đâu những thứ tưởng như bồng bột đó, Bill Gates Việt Nam sẽ ra đời thì sao.

 

Kết nối với Waka