Những ngày hè

Tác giả:

Bạch Nhật

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 26/01/2015

Sách miễn phí

Đồng tính, không có gì là xấu.

Tình dục, không có gì là xấu.

Tình yêu, không có gì là xấu, bất quá chỉ không đẹp như trong phim.

Gia đình, vẫn là trên hết.

Kết nối với Waka