Những mô hình quản trị kinh điển

Tác giả: Nhiều tác giả

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/01/2017

Sách đang duyệt bản quyền

Đọc thêm