Những mô hình quản trị kinh điển

Những mô hình quản trị kinh điển

Tác giả: Nhiều tác giả

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm