Những Mô Hình Quản Trị Kinh Điển

Những Mô Hình Quản Trị Kinh Điển

Tác giả: Nhiều tác giả

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm