Những lời dạy từ các thiền sư Việt Nam xưa

Tác giả:

Nhiều tác giả

Thể loại: Tôn giáo - Tâm linh

Nhà xuất bản:

NXB Hội Nhà Văn

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 25/04/2019

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Cuốn sách này để kính dâng 3 vị Thầy Thích Tịch Chiếu, Thích Thiền Tâm, và Thích Tài Quang; dâng cha mẹ vô lượng kiếp; hồi hướng tới một vị cư sĩ đang xin Đức Quan Âm cứu giúp, và vô lượng chúng sanh.

Người biên soạn mang ơn chư vị tiền bối đã dịch cổ văn sang ngôn ngữ Việt hiện đại, đặc biệt mang ơn các Thiền sư Thích Thanh Từ, Trí Siêu Lê Mạnh Thát và sử gia Trần Đình Sơn đã in các sách mà tác phẩm này đã dựa vào để tham khảo.

Trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka