Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Những đứa trẻ mong nén hương tàn

Tác giả:

Phong Cầm nhỏ

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

Những cánh thanh xuân bay đi mất

Em còn ngồi lại cùng với ai?

Sương mai trên cành tơ phơ phất

Có lấy yêu thương chất vào lòng?
 

Từ khóa: thanh xuan,

Kết nối với Waka