Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng

Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng

Tác giả: Brian Tracy

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm