Những đòn tâm lý trong bán hàng

Những đòn tâm lý trong bán hàng

Tác giả: Brian Tracy

Chuyên mục: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm