Những điều hay trong quản trị doanh nghiệp hiện đại

Tác giả: Đức Minh

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Từ Điển Bách Khoa

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/07/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm