Những Câu Trả Lời Hay Nhất Cho 201 Câu Hỏi Phỏng Vấn

Những Câu Trả Lời Hay Nhất Cho 201 Câu Hỏi Phỏng Vấn

Tác giả: Matthew J. Deluca, Nanette f. Deluca

Chuyên mục: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Đọc thêm