Những bước vội vàng hay nữa đường chán nản?

Tác giả:

Thái Bình Dương

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/01/2015

Sách miễn phí

Tuổi trẻ bạn đã khi nào có những quyết định vội vàng, bồng bột, một mình một tính, không nghe ai. Có khi làm ra những quyết định khùng khùng mà chính bạn không nghĩ bạn có gan làm. Bạn như thế và tôi, tôi cũng như vậy, Bill Gates, Tim Cook, Khổng Tử...thì sao? Tôi nghĩ, bạn sẽ thấy một người bạn quen hay chính bạn trong câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây.

Tôi chỉ muốn nói rằng: tuổi trẻ mà, thích thì nhích thôi, biết đâu những thứ tưởng như bồng bột đó, Bill Gates Việt Nam sẽ ra đời thì sao.

Kết nối với Waka