Như đóa lục bình

Tác giả:

Hoàng Văn Hiệp

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 10/03/2015

Sách miễn phí

Tôi vén màn, quờ vội chiếc áo rồi chạy ào ra nhà. Một đàn Nhạn bay lên giữa hè, đen nghịt cả một khoảng sông bên kia. Nội đứng bên bờ sông, khóc than: Lục Bình con ơi! Lục Bình con ơi!

Kết nối với Waka