Nhà văn và tác phẩm số 17

Tác giả:

HNV

Thể loại: Thơ - Tản văn, Văn học

Nhà xuất bản:

NXB Hội Nhà Văn

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Chúng ta đang hướng tới Hội nghị Công tác Nhà văn trẻ lần thứ 9 của Hội Nhà văn Việt Nam dự định được tổ chức vào năm nay, 2016. Đây là hội nghị toàn quốc dành cho các cây bút tài năng, có thành tựu tiêu biểu khi còn ở độ tuổi trên dưới 35, nằm trong hoạt động nhiệm kỳ của mỗi Khóa BCH Hội Nhà văn Việt Nam và nó được coi là một truyền thống của công tác bồi dưỡng đào tạo thế hệ kế tiếp cho dòng chảy liên tục của cả nền văn học của Hội. Để góp phần thiết thực chào mừng Hội nghị, NV&TP ra số đặc biệt dành cho sáng tác và phê bình văn học Trẻ. Chúng tôi, với điều kiện của một tờ tạp chí, không dám có tham vọng coi những tác phẩm in trong số này đều hay, đều tiêu biểu cho văn Trẻ; đấy là công việc của Hội và của Hội nghị. Chúng tôi chỉ dám coi đây như một điểm nhìn, để cùng với các điểm nhìn khác ghi nhận diện mạo 5 năm đã qua, hình dung 5 năm sắp tới của văn học nói chung, văn học Trẻ nói riêng.

Trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka