Nhà quản lý tức thì

Tác giả: Cyril Charney

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 07/02/2017

Đọc thêm