Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào?

Tác giả: John C. Maxwell

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm