Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào?

Tác giả: John C. Maxwell

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 10/05/2017

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách