Nguyên nhân & Bài học từ những thất bại PR nổi tiếng thế giới

Tác giả: Gerry McCusker

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm