Người thông minh không làm việc một mình

Tác giả: Rodd Wagner & Gale Muller

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp thành phố HCM

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 29/06/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm