Ngồi lê "chém gió" - Phần 2"gồi lê "chém gió" "ồi lê "ché"i l

Tác giả: Lê Thị Liên Hoan

Thể loại: Văn học, Hài hước

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/01/2017

Đọc thêm