Ngồi lê

Ngồi lê "chém gió" - Phần 2"gồi lê "chém gió" "ồi lê "ché"i l

Tác giả: Lê Thị Liên Hoan

Chuyên mục: Văn học, Hài hước

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Đọc thêm