Ngoài khơi miền đất hứa

Ngoài khơi miền đất hứa

Tác giả: Nguyễn Quang Thân

Chuyên mục: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm