Nghệ thuật săn việc 2.0

Tác giả: Jay Conrad Levinson

Thể loại: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm