Nghệ thuật giao tiếp để thành công

Tác giả: Leil Lowndes

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 09/05/2017

35.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm