Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Ngày nắng nhạt màu

Tác giả:

Ngô Vũ

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 26/01/2015

Có những tình yêu không nói ra thành lời nhưng nó tồn tại mãi trong trái tim. có những tình yêu không cháy bỏng nhưng nó da diết mãi về sau. 

Kết nối với Waka