Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo

Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo

Tác giả: Vahan Janjigian

Chuyên mục: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Đọc thêm