Nếu.

Tác giả:

Lâm Nguyên

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 07/01/2015

Sách miễn phí

Ai cũng có một kí ức về tình đầu của mình.

Dù đớn đau hay hạnh phúc.

Và ai cũng sẽ để lại ở kí ức ấy một chữ "giá như".

Dù cho những điều nói ra đều là hư ảo.

Từ khóa: kí ức,

Kết nối với Waka