Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Này nắng, hãy làm mưa thôi rơi

Tác giả:

Thiên Ân

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Khi con người thôi hy vọng cũng là lúc điều tuyệt diệu nhất xuất hiện, một cách không thể ngờ!

Kết nối với Waka