Năm tháng ấy tớ từng theo đuổi một người...

Tác giả:

Đỗ Quang Dũng

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 27/12/2014

Sách miễn phí

Cả Hà Nội đương đón mùa lá bay, đón những sắc tàn phai trên những tán lá từng xanh,cả trên những nẻo kí ức bồi hồi. Tất cả cũng theo lá bay…

Nhưng dù bao tháng năm nữa, dù cho hết tuổi thanh xuân đi nữa, hay Hà Nội mình trải thêm bao mùa lá bay… thì tôi…

Không, thì tớ, vẫn, luôn luôn, luôn luôn,…

“Thích cậu !”

Kết nối với Waka