Năm nhất đại học

Tác giả:

Vũ Sinh Quốc

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Sách miễn phí

Tác phẩm nói về quãng thời gian năm nhất đại học của tôi. Nó thất bại nhiều, cay đắng nhiều nhưng qua đó tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá để bước tiếp chặng đường còn lại

Kết nối với Waka