Muộn

Tác giả:

Tiều Linh

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/01/2015

Sách miễn phí

 Truyện được xây dựng xung quanh cuộc đời của một thanh niên vùng quê lên phố tìm con đường khẳng định mình. Một số tình tình tiết hư cấu dựa trên một câu chuyện có thật. 

Kết nối với Waka