Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Muộn

Tác giả:

Tiều Linh

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/01/2015

 Truyện được xây dựng xung quanh cuộc đời của một thanh niên vùng quê lên phố tìm con đường khẳng định mình. Một số tình tình tiết hư cấu dựa trên một câu chuyện có thật. 

Kết nối với Waka