Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Muôn nẻo tình đời

Tác giả:

Phượng Ớt

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 07/01/2015

Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ, để sống và cống hiến hết mình

Kết nối với Waka