Mưa

Tác giả:

Kim

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/01/2015

Sách miễn phí

Lạc lõng và cô đơn, tôi đã quen với cảm giác đó từ lâu lắm rồi. Bây giờ tôi có thể đối phó được với chúng rất tốt. Không có người để dựa vào, tôi phải cố gắng tự đứng vững, tự bước đi trên đôi chân của mình. Tự mình vượt qua mỗi khó khăn, vấp ngã sẽ làm cho tôi ngày càng mạnh mẽ, vững tin hơn. Tôi tự mình xoay sở được, tôi tin là vậy, chắc chắn như vậy…

Kết nối với Waka