Mùa hè khắc nghiệt

Tác giả: Đoàn Thạch Biền

Thể loại: Truyện ngắn, Văn học

Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Văn Nghệ TPHCM

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

35.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm