Mùa biển động - Tập 5

Tác giả:

Nguyễn Mộng Giác

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản:

NXB Văn Hóa Văn Nghệ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Mùa Biển Động là một trong những bộ trường thiên tiểu thuyết hoàn chỉnh nhất của văn học Việt Nam trong vài chục năm qua của nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Tác phẩm bao trùm được cả cái vi mô lẫn cái vĩ mô, tái tạo không khí xã hội và tâm lý người dân miền Nam trong suốt thời kỳ 20 năm, từ thập niên 60 đến 80.

Toàn bộ trường thiên tiểu thuyết này không phải là một bộ tiểu thuyết lịch sử, chỉ là những biến chuyển tâm trạng của một thế hệ thanh niên trong giai đoạn đó mà tác giả muốn ghi lại. Cho nên mặc dù tác phẩm có mô phỏng một số mẫu sống, một số nhân vật, một số sự kiện lịch sử có thật, nhưng Mùa Biển Động chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, bạn đọc cần phân biệt được giữa sự thực lịch sửsự thực tiểu thuyết. Đó là điều tác giả quan tâm trước tiên khi dự định viết bộ trường thiên tiểu thuyết này.

Có thể nói, trường thiên tiểu thuyết là thuật ngữ Nguyễn Mộng Giác đã dùng để gọi thể loại mà ông sử dụng khi viết Mùa Biển Động: một tiểu thuyết dài nhiều lần hơn mức trung bình, chia thành nhiều tập, đưa ra một tuyến nhiều nhân vật, sống trong một giai đoạn lịch sử dài, và những hoàn cảnh khác nhau. Và Nguyễn Mộng Giác không ai khác chính là chuyên gia về thể loại này.

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka