Bảng xếp hạng hôm nay
Bảng xếp hạng chung cuộc
Nguyen Kim Hoang
52 điểm
468 giây
Hy Kim
51 điểm
456 giây
Nguyễn Hồng Quang
49 điểm
529 giây