Một số văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành GTVT

Thể loại: Giáo dục, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với nhân dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từ đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từng bước kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Với ý nghĩa thiết thực đó, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải biên soạn cuốn sách “Một số văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải”.

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: Đề án “Đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2016 của Bộ Giao thông vận tải”.

Phần II: Một số văn bản pháp luật về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka