Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Một nửa thanh xuân

Tác giả:

Phượng

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/02/2015

Đợi nhau trọn vẹn một thanh xuân

Từ khóa: thanh xuân,

Kết nối với Waka