Một giọt đàn bà

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Thông Tin

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/03/2017

Đọc thêm