Một giọt đàn bà

Một giọt đàn bà

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

Chuyên mục: Truyện ngắn

Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Thông Tin

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm